Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  ELIPRIS 1l na chwasty miotłę przytulię chabra w zbożach jesienią

  Strona głównaHerbicydy (chwastobójcze)ELIPRIS 1l na chwasty miotłę przytulię chabra w zbożach jesienią

  Aktualnie produkt nie jest dostępny

  producent: Logo CORTEVA

  powiększ zdjęcienajedź myszką na zdjęcie

  JESIENNY HERBICYD STOSOWANY DOGLEBOWO LUB NALISTNIE W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ, JĘCZMIENIU OZIMYM, PSZENŻYCIE OZIMYM I ŻYCIE OZIMYM, ZAWIERAJĄCY TRZY SUBSTANCJE CZYNNE O RÓŻNYCH MECHANIZMACH DZIAŁANIA

  ELIPRIS 1l

  Elipris to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna halauksyfen metylu zaliczana jest do grupy 4 (dawnej grupy O), substancja czynna diflufenikan zaliczana do grupy 12 (dawnej grupy F1), flufenacet do grupy 15 (dawnej grupy K3). Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Objawy wizualne działania środka w zależności od gatunku chwastu pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni po zabiegu.

  Zawartość substancji czynnych środka ochrony roślin Elipris:
  flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 240 g/l,
  diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 180 g/l,
  halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 11.24 g/l,
  substancje niebędące substancjami czynnymi: klokwintocet - 7.8 g/l.

  Korzyści stosowania oprysku Elipris:
  trzy substancje czynne o różnych mechanizmach działania,
  szerokie spektrum zwalczanych chwastów,
  jesienne rozwiązanie zwalczające chabra bławatka i miotłę zbożową oraz pozostałe chwasty dwuliścienne,
  niska dawka na hektar,
  kompatybilny z innymi substancjami,
  szybka degradacja w glebie.

  Elipris - na jakie chwasty działa?
  Działanie na chwasty:
  Środek zawiera trzy substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Halauksyfen metylu jest substancją czynną z grupy związków arylopikolinowych zaliczaną do grupy regulatorów wzrostu. W roślinie powoduje zahamowanie działania hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost i rozwój rośliny. Objawami działania są deformacje liści a także łodyg, a następnie zamieranie rośliny. Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów i chlorofilu w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym, zaliczanym do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Środek pobierany jest przez korzenie, liścienie i liście, a następnie szybko przemieszcza się w całej roślinie. Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Objawy wizualne działania środka w zależności od gatunku chwastu pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni po zabiegu. Najszybszy i najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się gdy środek stosowany jest na dobrze uprawioną (bez grud) glebę, na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w fazie kiełkowania, krótko po ich wschodach lub w fazie siewek. W celu uzyskania właściwego efektu zwalczania chwastów po zastosowaniu środka nie wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących naruszenie wierzchniej warstwy gleby. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Przy wystąpieniu długotrwałej suszy może wystąpić obniżenie skuteczności chwastobójczej środka oraz opóźnienie jego rozkładu w glebie. Środek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25oC), przy niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza. Opady deszczu występujące 60 minut po zabiegu nie obniżają skuteczności.

  Chwasty wrażliwe zastosowanie przedwschodowe (BBCH 00-10):
  fiołek polny, gwiazdnica pospolita,jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy.

  Chwasty wrażliwe zastosowanie wczesnowschodowe (BBCH 10-13):
  chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.

  Chwasty wrażliwe zastosowanie powschodowe (BBCH 13-21):
  fiołek polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, tasznik pospolity.

  Dawkowanie herbicydu Elipris - jak stosować?
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 – 0,5 l/ha.

  Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w zaawansowanych fazach rozwojowych lub gdy nasilenie chwastów na plantacji jest wyjątkowo duże.
  Termin stosowania środka:
  środek stosować jesienią po siewie, przed wschodami zbóż do początku fazy krzewienia zbóż (BBCH 00 - 21).
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Następstwo roślin
  Środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w dawce 0,5 l/ha w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby po upływie 4 tygodni od zastosowania środka i po zaoraniu pola można uprawiać zboża ozime.
  Wiosną, niezależnie od metody uprawy gleby można uprawiać: zboża jare (pszenicę jarą, jęczmień jary), kukurydzę, słonecznik, ziemniaki.

  UWAGA WAŻNE:
  1. W zbożach ozimych przedmiotowy środek ochrony roślin wolno stosować tylko raz w całym okresie trwania uprawy, tzn. jeden raz jesienią.
  2. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów po zastosowaniu środka nie wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących naruszenie wierzchniej warstwy gleby.
  3. Na glebach piaszczystych lekkich, w połączeniu z obfitymi lub ciągłymi opadami deszczu o umiarkowanej intensywności po przedwschodowym zastosowaniu środka, mogą pojawić się uszkodzenia zbóż mające negatywny wpływ na plon.
  4. Strategia zarządzania odpornością: - stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, - stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, - używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.
  5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Środka ochrony roślin nie stosować: - na rośliny osłabione w wyniku niedoboru składników pokarmowych, w tym mikroelementów, - na rośliny uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę, - po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami, - na rośliny pokryte szronem, - gdy temperatura powietrza jest niższa niż 2oC i wyższa niż 25oC, - w zbożach z wsiewką roślin bobowatych.

  Okres ważności: 2 lata od daty produkcji.

  Ważna informacja
  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

  Herbicydy (chwastobójcze)
  cena brutto: 300.00 zł
  Nowość

  dostępność: wrzesień 2024r.

  wysyłka: w ciągu 24 godz.

  Ocena:
  Opcje

  Poleć produkt

  Zapytaj o produkt

  Kod produktu: 1641

  Polecamy również:
  Strona główna

  NAJLEPSZE PRODUKTY W INTERNECIE
  WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA!

  Kontakt

  Sklep Agromek
  42-439 Żarnowiec
  Koryczany 21
  tel: 660 904 457
  e-mail: koryczany@sklep-agromek.pl

  Przelewy24

  Agromek - Koryczany, gmina Żarnowiec. Sklep ze środkami ochrony roślin, nawozami, materiałem siewnym oraz narzędziami dla rolnictwa. Zajmujemy się kompleksowym zaopatrywaniem rolnictwa w najnowsze rozwiązania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży rolniczej. Dzięki temu możecie Państwo liczyć na fachową pomoc oraz doradztwo.

  Wersja mobilna