Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  LEPTOSAR 200 SL 250ml acetamipryd insektycyd na skrzypionki słodyszka mszyce

  Strona głównaŚRODKI OCHRONY ROŚLINLEPTOSAR 200 SL 250ml acetamipryd insektycyd na skrzypionki słodyszka mszyce

  producent: Logo CIECH SARZYNA

  powiększ zdjęcienajedź myszką na zdjęcie

  LEPTOSAR 200 SL 250ml (0,25l)

  Zawartość substancji czynnej: acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) - 200 g/l (17,06%)

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

  LEPTOSAR® 200 SL to środek przeznaczony do stosowania nalistnego w celu zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach rolniczych.
  Swoją skuteczność zawdzięcza dzięki acetamiprydowi – znanej i szeroko stosowanej substancji czynnej z grupy neonikotynoidów. Neonikotynoidy działają na centralny układ nerwowy szkodników, są neurotoksyną. Mechanizm działania jest więc inny niż w powszechnie stosowanych grupach chemicznych insektycydów, takich jak pyretroidy czy karbaminiany. Acetamipryd jest związkiem który charakteryzuje się znacznie wyższą selektywnością w działaniu, szczególnie mając na uwadze owady pożyteczne.

  LEPTOSAR® 200 SL został opracowany z myślą o zwalczaniu szkodników, m.in. takich jak: chowacze, mszyce, słodyszek rzepakowy, pryszczarek kapustnik, skrzypionka zbożowa, omacnica prosowianka, owocówka jabłkóweczka, a także zwójki czy wciornastki. Szerokie okno aplikacji stwarza możliwość stosowania w różnych fazach rozwojowych plantacji. Produkt ten zachowuje wysoką efektywność działania względem insektów będących w różnych stadiach rozwojowych (działa na stadia larwalne jak i owady dorosłe). Szybko przenika przez warstwę komórek roślinnych, docierając do wszystkich części roślin. W Polsce preparaty zawierające acetamipryd wykorzystywane są głównie do ochrony upraw ziemniaka przed stonką ziemniaczaną (Leptinotarsa decemlineata), a także w innych w uprawach rolniczych i specjalistycznych. LEPTOSAR® 200 SL można stosować w blisko 50 uprawach rolniczych, w tym małoobszarowych. Swoje zastosowanie znajduje głównie w ochronie rzepaku ozimego, kukurydzy, jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni. Szerokie okno aplikacji stwarza możliwość stosowania w różnych fazach rozwojowych plantacji. LEPTOSAR® 200 SL na plantacjach rzepaku zapewnia ochronę przeciwko takim szkodnikom jak: chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi), chowacz czterozębny (Ceutorhynchus quadridens), słodyszek rzepakowy (Brassicogethes aeneus), chowacz podobnik (Ceutorhynchus obstrictus), pryszczarek kapustnik (Dasineura brassicae). LEPTOSAR® 200 SL to jedyny zarejestrowany acetamipryd do zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis) w uprawie kukurydzy (średni poziom zwalczania). Jest to też jedyny preparat konwencjonalny do zwalczania mszyc i zmienników w uprawie słonecznika zwyczajnego (na nasiona), sorga zwisłego i prosa zwyczajnego. Badania potwierdzają taką samą lub wyższą skuteczność względem ochrony upraw rzepaku ozimego przeciwko kluczowym szkodnikom w porównaniu do badanych produktów standardowych zawierających acetamipryd.

  OPIS DZIAŁANIA
  INSEKTYCYD w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczona jest do grupy neonikotynoidów (grupa 4A).

  STOSOWANIE ŚRODKA
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych (plecakowych).

  Rzepak ozimy
  Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha Liczba zabiegów: 1 Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy ruszenia wegetacji wiosennej (początek wydłużania łodygi, brak międzywęźli) do końca fazy pąkowania (żółty pąk) (BBCH 30-59).

  Słodyszek rzepakowy Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,3 l/ha Liczba zabiegów: 1 Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania (żółty pąk) (BBCH 50-59).

  Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,3 l/ha Liczba zabiegów: 1 Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją do końca fazy pąkowania (żółty pąk) do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 59-71). Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Kukurydza
  Omacnica prosowianka (średni poziom zwalczania) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Liczba zabiegów: 1 Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika na plantacji, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy rozwoju wiechy do fazy, gdy widoczne są pręciki w kłoskach środkowej części, a kolba wyłania się z pochwy liściowej (BBCH 51-61). Zalecana ilość wody: 300-500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik Rzepak jary, rzepik ozimy, gorczyca: biała, czarna, sarepska Chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 20-59). Liczba zabiegów: 1 Słodyszek rzepakowy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,3 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 50-59). Liczba zabiegów: 1 Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 59-71). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Len zwyczajny (uprawiany na włókno i na nasiona) Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na plantacji, w okresie wschodów, od fazy, gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do fazy rozwiniętego czwartego liścia właściwego (BBCH 10-14). Liczba zabiegów: 1 Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku wydłużania się pędu do fazy początku kwitnienia: 10% kwiatów jest otwartych (BBCH 30-61). Liczba zabiegów: 1 Etykieta środka ochrony roślin LEPTOSAR 200 SL 4 Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Konopie siewne (uprawa przeznaczona na produkcję włókien i nasion) Pchełka chmielowa Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika na plantacji, w okresie wschodów, od fazy, gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte i pojawia się pierwsza para liści (liście pojedyncze) do fazy, gdy rozwinięta jest czwarta para liści (liście złożone) (BBCH 11- 14). Liczba zabiegów: 1 Omacnica prosowianka Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Termin stosowania: środek zastosować w okresie wylęgu larw omacnicy zgodnie z sygnalizacją (czerwiec). Liczba zabiegów: 1 Mszyca konopna i inne gatunki mszyc, wciornastki Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, od fazy, gdy pęd główny osiąga 90% ostatecznej długości do fazy, gdy wyodrębnione są działki kwiatów męskich, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 39-59). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Soja (wyłącznie w uprawie na nasiona) Oprzędziki Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy, gdy rozwinięta jest pierwsza para liści właściwych do fazy, gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na 9. węźle (BBCH 11-19). Liczba zabiegów: 1 Zmienik lucernowiec, mszyce Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, od fazy początku fazy kwitnienia (otwartych ok. 10% kwiatów) do pełni fazy kwitnienia (otwartych ok. 50% kwiatów) (BBCH 61-65). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Etykieta środka ochrony roślin LEPTOSAR 200 SL 5 Mak lekarski (wyłącznie w uprawie na nasiona) Pryszczarek makówkowiak, chowacz makówkowiec Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, od początku fazy rozwój owoców i nasion do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71-89) Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Słonecznik zwyczajny (wyłącznie w uprawie na nasiona) Mszyce, zmieniki Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy pełni kwitnienia (kwitną kwiaty w środkowej części kwiatostanu, widoczne pręciki i znamiona słupków) (BBCH 10-65). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 300-500 l/ha Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Dynia zwyczajna (wyłącznie w uprawie na nasiona) Zmieniki Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy gdy otwarty jest pierwszy kwiat na pędzie trzeciego rzędu (BBCH 50-65). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Kukurydza pękająca, sorgo zwisłe, proso zwyczajne Zmieniki, mszyce Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha Termin stosowania: zastosować w momencie pojawienia się szkodników: kukurydza - od początku fazy rozwoju wiechy do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (ziarniaki zawierają ok. 40% suchej masy) (BBCH 51-75), proso - od fazy, gdy szczyt kwiatostanu (wiechy) wyłania się z pochwy liścia flagowego do fazy dojrzałości średnio mlecznej - ziarniaki osiągają ostateczną wielkość (BBCH 51-75), sorgo - od fazy, gdy szczyt kwiatostanu (wiechy) wyłania się z pochwy liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków - wykształcone 50% ziarniaków (BBCH 51-75). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 300 - 500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Żyto jare, pszenica twarda, pszenica orkisz, pszenica samopsza, pszenica płaskurka Skrzypionka zbożowa Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy widocznego, ale jeszcze nie rozwiniętego liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% pylników jest wykształconych (BBCH 37-65). Liczba zabiegów: 1 Żółwinek zbożowy Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy zakończenia kłoszenia - kłos całkowicie widoczny (BBCH 30-59). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime Żółwinek zbożowy Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy zakończenia kłoszenia - kłos całkowicie widoczny (BBCH 30-59). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Pomidor, oberżyna (syn. bakłażan), papryka (w uprawie szklarniowej) (w przypadku wymienionych zastosowań, środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża) Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha W przypadku stosowania środka przy pomocy opryskiwaczy ręcznych (plecakowych) stężenie cieczy użytkowej powinno wynosić 0,04% (np. 4 ml środka na 10 litrów wody). Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się szkodników lub objawów ich żerowania, od początkowej fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości: owoce mają typowa barwę (papryka, oberżyna) (BBCH 20-89). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 300 - 750 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Etykieta środka ochrony roślin LEPTOSAR 200 SL 7 Jabłoń płonka (syn. dzika) Mszyce Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87). Liczba zabiegów: 1 Owocówka jabłkóweczka Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj od fazy końca kwitnienia (wszystkie płatki opadły) do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm ,owoc podnosi się – faza T (BBCH 69-74). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Toczyk gruszowiaczek Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować na początku lotu motyli od fazy różowego pąka do fazy końca kwitnienia (wszystkie płatki opadły) (BBCH 57-69). Liczba zabiegów: 1 Owocnica jabłkowa Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Liczba zabiegów: 1 Termin stosowania: środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, w fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Pryszczarek jabłoniak Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika lub objawów jego żerowania, od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początkowej fazy opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni Ogrodnica niszczylistka Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się szkodnika, od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początkowej fazy opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Grusza, grusza azjatycka Mszyce Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87). Liczba zabiegów: 1 Owocówka jabłkóweczka Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Etykieta środka ochrony roślin LEPTOSAR 200 SL 8 Termin stosowania: środek zastosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się – faza T (BBCH 71-74). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni Śluzownica ciemna Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po stwierdzeniu obecności larw szkodnika lub objawów jego żerowania, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy dojrzałości zbiorczej owoców ( (BBCH 71-87). Liczba zabiegów: 1 Kwieciak gruszowiec Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: zastosować w momencie odnotowania obecności szkodnika lub objawów jego żerowania, od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59). Liczba zabiegów: 1 Pryszczarek gruszowiec Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować w momencie odnotowania obecności szkodnika lub objawów jego żerowania, w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować w momencie odnotowania obecności szkodnika, w tym jaj i larw, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm (BBCH 51-71). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7dni. Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna Mszyce Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87). Liczba zabiegów: 1 Owocówka jabłkóweczka Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się – faza T (BBCH 71-74). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Etykieta środka ochrony roślin LEPTOSAR 200 SL 9 Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Wiśnia, czereśnia Mszyce Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 51-65). Liczba zabiegów: 1 Licinek tarninaczek Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po stwierdzeniu obecności gąsienic szkodnika lub objawów ich żerowania, od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59). Liczba zabiegów: 1 Kwieciak pestkowiec Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy białego pąka do pełni fazy kwitnienia (BBCH 57-65). Liczba zabiegów: 1 Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania się gąsienic i rozpoczęcia przez nie żerowania, od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Brzoskwinia, nektarynka, morela Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania się gąsienic i rozpoczęcia przez nie żerowania, od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Mszyce Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Etykieta środka ochrony roślin LEPTOSAR 200 SL 10 Śliwa Mszyce Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87). Liczba zabiegów: 1 Owocnice śliwowe Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 69-87). Liczba zabiegów: 1 Owocówka śliwkóweczka Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj przez pojawiające się kolejne pokolenia szkodnika i wylęgu pierwszych gąsienic, od początkowej fazy rozwoju owoców do początku ich dojrzewania (BBCH 71-81). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. Misecznik śliwowy Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować na początku żerowania szkodnika od fazy zielonego pąka do fazy, gdy większość kwiatków z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 55-59). Liczba zabiegów: 1 Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania się gąsienic i rozpoczęcia przez nie żerowania, od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Leszczyna Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście, misecznik śliwowy, słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek zastosować po stwierdzeniu obecności szkodników lub objawów ich żerowania, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Etykieta środka ochrony roślin LEPTOSAR 200 SL 11 Orzech włoski Mszyce Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować, środek zastosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Tytoń Wciornastek tytoniowiec, mszyce. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125-0,25 l/ha Termin stosowania: środek stosować po stwierdzeniu obecności szkodników, zgodnie z sygnalizacją od początku rozwoju wegetatywnych części roślin przeznaczonych do zbioru do fazy pierwszego liścia do fazy, gdy 50% torebek nasiennych jest brązowych (BBCH 40-85). W fazie wydłużania łodygi i pokrycia roślin w rzędach (BBCH 30-39) dopuszczalna jest tylko jedna aplikacja środka. Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Wierzba wiciowa (zw. wierzbą energetyczną), wierzba purpurowa (syn. wiklina) Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarek wierzbiowiak brzeżkowiak Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: środek stosować po stwierdzeniu obecności szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69). Liczba zabiegów: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych oraz drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach Mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Termin stosowania: środek stosować po stwierdzeniu obecności szkodników lub objawowych żerowania, zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Etykieta środka ochrony roślin LEPTOSAR 200 SL 12 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA 1. W przypadku zastosowania środka w uprawie soi lub słonecznika rosnących na glebach wapiennych, zabieg na danym polu środkiem zawierającym acetamipryd można powtórzyć po dwóch latach. 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 3. Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (Ach) - grupa IRAC 4A). W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamipryd zaleca się stosowanie środka tylko w zalecanych dawkach i terminach, a w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu stosowanie insektycydu zawierającego substancję czynną z innej grupy chemicznej, o innym mechanizmie działania wg klasyfikacji IRAC. 4. Termin zabiegu wyznaczyć za pomocą dostępnych metod sygnalizacji pojawu szkodników z uwzględnieniem progów szkodliwości. 5. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową. 6. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia OKRESY KARENCJI Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): pomidor, oberżyna (syn. bakłażan), papryka - 3 dni jabłoń płonka (syn. Dzika), grusza, grusza azjatycka, pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, nektarynka, morela, śliwa, leszczyna, orzech włoski - 14 dni rzepak ozimy, kukurydza, rzepak jary, rzepik ozimy, gorczyca: biała, czarna, sarepska, len zwyczajny, konopie siewne, soja, mak lekarski, słonecznik zwyczajny, dynia, kukurydza pękająca, sorgo zwisłe, proso zwyczajne, żyto jare, pszenica twarda, pszenica orkisz, pszenica samopsza, pszenica płaskurka, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime, tytoń, wierzba wiciowa (zw. wierzbą energetyczną), wierzba purpurowa (syn. wiklina), rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych oraz drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach – niewymagany Len zwyczajny, konopie siewne, soja, mak lekarski, słonecznik zwyczajny, dynia - nie mogą być przeznaczane na cele spożywcze i do karmienia zwierząt.

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
  cena brutto: 60.00 zł
  Nowość

  dostępność: na magazynie

  wysyłka: w ciągu 24 godz.

  Ocena:
  Opcje

  Poleć produkt

  Zapytaj o produkt

  Kod produktu: 1616

  Polecamy również:
  Strona główna

  NAJLEPSZE PRODUKTY W INTERNECIE
  WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA!

  Kontakt

  Sklep Agromek
  42-439 Żarnowiec
  Koryczany 21
  tel: 660 904 457
  e-mail: koryczany@sklep-agromek.pl

  Przelewy24

  Agromek - Koryczany, gmina Żarnowiec. Sklep ze środkami ochrony roślin, nawozami, materiałem siewnym oraz narzędziami dla rolnictwa. Zajmujemy się kompleksowym zaopatrywaniem rolnictwa w najnowsze rozwiązania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży rolniczej. Dzięki temu możecie Państwo liczyć na fachową pomoc oraz doradztwo.

  Wersja mobilna