Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  VOLIAM 100ml na stonkę omacnicę tantnisia bielinka itp.

  Strona głównaŚRODKI OCHRONY ROŚLINVOLIAM 100ml na stonkę omacnicę tantnisia bielinka itp.

  Na magazynie znajdują się ostatnie sztuki tego produktu

  producent: Logo SYNGENTA

  powiększ zdjęcienajedź myszką na zdjęcie

  VOLIAM 100ml (0,1l)

  NOWOŚĆ marki SYNGENTA

  Środek owadobójczy
  Substancja aktywna: chlorantraniliprol 200g/l

  Sposób działania: działanie kontaktowe i żółądkowe

  Stosowanie:
  Środek przeznaczony do zwalczania insektów

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

  Koncentrat o działaniu kontaktowym i żołądkowym
  Voliam przeznaczony do zwalczania insektów Insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).
  Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
  Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika.
  Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Jabłoń:
  - owocówka jabłkóweczka
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki. Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
  - zwójkówki liściowe
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Termin zabiegu: Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj. Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Ziemniak:
  - stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 62,5 ml/ha.
  Termin zabiegu:
  Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.

  Kapusta głowiasta biała:
  - bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 - 125 ml/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z dalszej części etykiety: 2

  Kukurydza:
  - omacnica prosowianka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
  Termin zabiegu: Środek stosować od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Grusza: - owocówka jabłkóweczka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody. Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, od fazy powstałego po przekwitnięciu owocu, który osiągnął wielkość do 10 mm do fazy owocu dojrzałego do zbioru (BBCH 71-87). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

  Śliwa: - owocówka śliwkóweczka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody. Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, po przekwitnięciu, od fazy rozwoju zalążni i powstania owocu do fazy owoców dojrzałych do konsumpcji, posiadających typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

  Winorośl: - zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 210 ml/ha Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody. Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód (BBCH 57-83). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha.

  Kapusta głowiasta czerwona, kaputa włoska: - tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha. Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

  Kapusta głowiasta biała: - zwójka cyklamenowa (kapuściana) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować o fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49). Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 2.

  Kalafior, brokuł: - tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha. Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy gdy główki osiągną typową wielkość i kształt, ciasno zamknięte (BBCH 20-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

  Cykoria: - bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha. Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy więcej niż 9 liści do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń lub główki osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 20-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Kukurydza cukrowa: - omacnica prosowianka Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha. Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy dojrzałości fizjologicznej, czyli widocznych czarnych punktów u podstawy ziarniaka, gdy zawierają około 60% suchej masy (BBCH 20-87). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
  cena brutto: 160.00 zł
  Nowość

  dostępność: na magazynie

  wysyłka: w ciągu 24 godz.

  Ocena:
  Opcje

  Poleć produkt

  Zapytaj o produkt

  Kod produktu: 1632

  Polecamy również:
  Strona główna

  NAJLEPSZE PRODUKTY W INTERNECIE
  WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA!

  Kontakt

  Sklep Agromek
  42-439 Żarnowiec
  Koryczany 21
  tel: 660 904 457
  e-mail: koryczany@sklep-agromek.pl

  Przelewy24

  Agromek - Koryczany, gmina Żarnowiec. Sklep ze środkami ochrony roślin, nawozami, materiałem siewnym oraz narzędziami dla rolnictwa. Zajmujemy się kompleksowym zaopatrywaniem rolnictwa w najnowsze rozwiązania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży rolniczej. Dzięki temu możecie Państwo liczyć na fachową pomoc oraz doradztwo.

  Wersja mobilna